نویسنده = متفکر آزاد، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-542

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی