نویسنده = صادقی عمروآبادی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 337-362

محسن رنانی؛ همایون شیرازی؛ بهروز صادقی عمروآبادی