نویسنده = فلاحی، سامان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 635-652

سامان فلاحی؛ اکبر کمیجانی