نویسنده = صادقی، فرزانه
تعداد مقالات: 2
1. گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 879-904

علیرضا عرفانی؛ پرویز داودی؛ فرزانه صادقی


2. انتخاب قاعدۀ بهینۀ سیاست پولی در ایران: کدام نوع هدف‎گذاری تورم؟!

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 389-414

علیرضا عرفانی؛ فرزانه صادقی؛ ندا سمیعی