نویسنده = شاهمرادی، اصغر
تعداد مقالات: 3
1. برآورد شاخص مقیاس هم‌ارز برای خانوارهای ایرانی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-29

حمید زمان زاده؛ اصغر شاهمرادی


2. سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-42

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم