نویسنده = مهدوی عادلی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در زمینة صادرات LNG

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 213-240

محمد علی فلاحی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ جلال دهنوی