نویسنده = عصاری آرانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 165-191

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی