نویسنده = مرتضوی فر، زینب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-147

احمد میدری؛ علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی فر