نویسنده = عادل برخوردار، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استواری نتایج به‎دست‌آمده از مدل تعادل عمومی پویا به کمک تغییر فرم تابعی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 575-597

زهرا عادل برخوردار؛ یدالله سبوحی