نویسنده = مزینی، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 173-207

امیر حسین مزینی؛ سعید قربانی