نویسنده = ستایش، هدیه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-86

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش