نویسنده = مقاره عابد، سپهر
تعداد مقالات: 1
1. آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرد؟

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 179-199

غلامرضا کشاورز حداد؛ سپهر مقاره عابد