نویسنده = رضائی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 599-620

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضائی