نویسنده = محسنی زنوزی، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 929-950

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ اکبر حسن زاده؛ بهروز جعفرزاده