نویسنده = نیلی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-48

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار