نویسنده = بهمنی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای مناطق جنوبی ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 307-426

مرضیه بهمنی؛ نفیسه بهرادمهر