نویسنده = امامی، سوده السادات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 295-314

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه