نویسنده = مداح، مجید
تعداد مقالات: 1
1. توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 729-750

مجید مداح؛ فوزیه جیحون تبار؛ زهره رضاپور