نویسنده = پاسبانی میرک، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات شوک‌های نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-90

جعفر حقیقت؛ فاطمه پاسبانی میرک