نویسنده = کریمی موغاری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 621-645

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری