نویسنده = حقیقت، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 551-580

جعفر حقیقت؛ امین حبیب زاده؛ نازیلا محرم جودی


2. بررسی تأثیرات شوک‌های نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-90

جعفر حقیقت؛ فاطمه پاسبانی میرک