نویسنده = طهماسبی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 903-923

فرامرز طهماسبی