نویسنده = استادزاد، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 267-294

کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد