نویسنده = گلی، ‌یونس
تعداد مقالات: 1
1. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی