نویسنده = صفاری، بابک
تعداد مقالات: 2
1. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 477-496

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی