نویسنده = محمودزاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-162

محمود محمودزاده؛ سمیه صادقی