نویسنده = هادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رابطه نابرابری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 875-890

زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ جمال نگهداری


2. برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 709-734

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان