نویسنده = عرب مازار، عباس
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مولفه‌های تاب‌آوری نظام تجاری ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 115-133

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار