نویسنده = فقه مجیدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف‌کننده بین استان‌های ایران با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 369-393

احمد محمدی؛ سروه عبدالکریمی آذر؛ علی فقه مجیدی