نویسنده = مهدی پورآذر، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 267-283

مریم اسمعیلی؛ مهسا مهدی پورآذر؛ سعیده یارمحمدلو