نویسنده = حق شناس، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 841-858

منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری