نویسنده = فرج قاسمیان، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تأثیر توزیع اندازه‌ی شهرها بر رشد اقتصادی در ایران (90-1385)

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 687-710

شکوفه فرهمند؛ نرگس فرج قاسمیان