نویسنده = گل‌خندان، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی فرضیه‌های توضیح‌دهنده‌ی رشد بخش عمومی در کشورهای عضو OIC

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 671-699

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده