نویسنده = پیرپور، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 989-1018

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور؛ ابولفضل رحیمی