نویسنده = باستانی فر، ایمان
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-304

ایمان باستانی فر


4. آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 699-727

ایمان باستانی فر