نویسنده = اکبری، نعمت االه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تخصص و تنوع فعالیت‌های اقتصادی شهری بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران (95-1379)

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 647-470

شکوفه فرهمند؛ نعمت االه اکبری؛ محبوبه رامش خوار