نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل‌های گسسته (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 187-213

پرویز محمدزاده؛ حسن عبدی؛ داود بهبودی؛ محمدباقر بهشتی