نویسنده = چاقمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی