نویسنده = محمودی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم‌های اقتصادی

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 659-693

نرگس محمودی؛ عبدالکریم حسین پور؛ محمد رضایی