موضوعات = اقتصاد اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-301

نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده


2. شبیه سازی روند تغییرات عرضه دانش‌آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات عالی در 1404-1395

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 569-595

مصطفی دین محمدی؛ مریم نریمانی بناب؛ فهمیده قربانی