موضوعات = اقتصاد خرد
تعداد مقالات: 2
1. اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری


2. ارزش‌ اقتصادی ویژگی‌های چندگانه برنج مبتنی بر رویکرد ترجیحات اظهارشده مصرف‌کنندگان شهر ساری

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-512

حمید امیرنژاد؛ نازی حیدری ظهیری؛ احمدرضا شاهپوری