موضوعات = اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 5
2. درجه‌ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-75

نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت


4. سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-179

فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی


5. گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 879-904

علیرضا عرفانی؛ پرویز داودی؛ فرزانه صادقی