نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تجاری تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • آزاد سازی مالی ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 189-208]
 • آزمون جوهانسون- جوسیلیوس عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • آزمون مقادیر تکراری ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • آزمون مقایسه‎ی زوجی ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • آلودگی محیط زیست عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • آنتروپی هم‌گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه‌ی لوئیس) [دوره 45، شماره 2، 1389]

ا

 • ابزارانگاری نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 181-200]
 • اثبات‌گرایی نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 181-200]
 • اثرات ثابت ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 189-208]
 • اثرات نامتقارن آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 201-228]
 • اثر اهرمی مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • اثر تقدم - تأخر بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 29-54]
 • ایران عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • ایران ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • ایران هم‌گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه‌ی لوئیس) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • ایران بررسی رابطه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • ارزش افزوده عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • ارزش افزوده بخشی رابطه‌ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • ارزش حفاظتی تأثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • اقتصاد ایران تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • اقتصادشناختی علوم شناختی و عملکرد اقتصادی [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • الگوی ARDL بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • الگوریتم شوتینگ بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • الگوریتم کلونی مورچه ها شبیه سازی تابع عرضه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه‌ها (ACO) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 109-131]
 • الگوی قارچ بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • الگوی کلان اقتصادی تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • الگوی نیل اقتصادی بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • انتشار دی اکسیدکربن عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • انرژی‎های نو بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • اهمیّت ژئوپلیتیک تنگه‎ی هرمز بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]

ب

 • بازار ارز طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]
 • بازارداغ ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • بازار کار تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • بازی‌های نفره‌ در حالت گسسته مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • بازی همکارانه مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • بانک روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 133-159]
 • بخش خصوصی بیمه مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • برنامه‌ی اهلیگ طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی پویای تصادفی طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]
 • بیماری هلندی رابطه‌ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • بهره‎وری نیروی کار هم‌گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه‌ی لوئیس) [دوره 45، شماره 2، 1389]

پ

 • پایداری تورم تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • پانل پویا بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • پانل دیتا بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • پیش‌بینی‌پذیری بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 29-54]
 • پیش‌بینی تلاطم مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]

ت

 • تابع تاوان SCAD عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • تحلیل سهم بخشی هم‌گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه‌ی لوئیس) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • تحلیل مرزی تصادفی ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • تخمین تقاضای نفت خام بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • تکانه‌های قیمتی نفت اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • تلاطم تحقق‌یافته مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • تمرکززدایی تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • توریسم تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • تورم تأثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • تولید بالقوه برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • تولید ناخالص داخلی آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 201-228]
 • تئوری بازی‌ها مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • تئوری بازی‌ها تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها [دوره 45، شماره 2، 1389]

چ

 • چرخه‎ی تجاری اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ح

 • حباب قیمت بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • حباب مسکن سیاست پولی و حباب مسکن درتهران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 255-280]

خ

 • خصوصی‌سازی خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • خلیج فارس بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • خود جیره‎بندی بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

د

 • داده‌های پر فراوانی مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • داده‎های تابلویی با اثرات ثابت ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • درجه‎ی تشخیص کاربرد سیستم‌های استدلال عصبی- فازی در رتبه‌‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک‎ها [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • درجه‎ی حساسیت کاربرد سیستم‌های استدلال عصبی- فازی در رتبه‌‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک‎ها [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • دولت‌های محلی تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها [دوره 45، شماره 2، 1389]

ر

 • راه‌حل سازش‌کارانه مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • رتبه‌‌بندی اعتباری کاربرد سیستم‌های استدلال عصبی- فازی در رتبه‌‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک‎ها [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • رشد اقتصادی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • رشد اقتصادی خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • رشد اقتصادی بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • رشد اقتصادی تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • رشد اقتصادی تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • رشد اقتصادی (GDP) سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • رفتار پیش نگر سیاست پولی و حباب مسکن درتهران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 255-280]
 • رقابت مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • روش ARDL. بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط تأثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته تأثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • روش پویای سیستمی تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • روش تحلیل پوششی داده‌ها و روش تحلیل چند جهتی کارایی روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 133-159]
 • روش خرید و نگهداری ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • روش‌شناسی اقتصادی ابزارانگارانه نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 181-200]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • روندزدایی اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ز

 • زیان قطع بار بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

س

 • سیاست پولی بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • سیاست پولی تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • سیاست پولی سیاست پولی و حباب مسکن درتهران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 255-280]
 • سیاست‎های آزاد تجاری بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • سرایت بازده و تلاطم بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 29-54]
 • سرمایه‎ی انسانی رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی شبیه سازی تابع عرضه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه‌ها (ACO) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 109-131]
 • سیستم استدلال عصبی- فازی سازگار کاربرد سیستم‌های استدلال عصبی- فازی در رتبه‌‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک‎ها [دوره 45، شماره 3، 1389]

ش

 • شاخص بهبود بالقوه روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 133-159]
 • شاخص فارل روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 133-159]
 • شاخص‎های تحلیل تکنیکی ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • شبیه سازی شبیه سازی تابع عرضه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه‌ها (ACO) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 109-131]
 • شبیه‌سازی بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • شفافیت سیاست‌گذاری خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • شوک‎‎های پولی (سیاست پولی) سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • شوک‎‎های نفتی سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ص

 • صنایع رقیب واردات تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • صنایع صادرات‌محور تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • صنعت بیمه مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • صنعت سیمان ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • صنعت سیمان و تابع رفاه اجتماعی بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ض

 • ضریب بار بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ط

 • طبقات اجتماعی تأثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]

ع

 • عدم‌ قطعیت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • عرضه‌ی نفت آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • علیت گرنجری رابطه‌ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • علوم شناختی علوم شناختی و عملکرد اقتصادی [دوره 45، شماره 2، 1389]

ف

 • فازی ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • فرار مغزها رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • فیلتر BP اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • فیلترHP اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]

ق

 • قاعده‎ی بهینه‎ی پولی تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • قیمت سهام سیمان تهران مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • قیمت‌گذاری بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • قیمت مسکن بررسی رابطه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • قیمت نفت آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL [دوره 45، شماره 2، 1389]

ک

 • کارایی پرتو تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کارایی فنی روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 133-159]
 • کارائی فنی متغیر درطول زمان ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • کارگاه‌های صنعتی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • کالای عمومی ملی تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کالمن فیلتر برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • کشش قیمتی و درآمدی بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کشورهای OECD رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • کشورهای اسلامی بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کشورهای در حال توسعه رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • کشورهای صادرکننده نفت رابطه‌ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • کشورهای عضو سازمان OECD بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • کنترل بهینه تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]

ل

 • لگاریتم خطی کردن طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]

م

 • متغیرهای غیرقابل مشاهده برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • محیط رقابتی خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • مخارج دولتی آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 201-228]
 • مخارج عمرانی و مصرفی دولت تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • مداخله‌ی ارزی طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]
 • مدیریت بار بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مدل ARMA مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • مدل STR آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 201-228]
 • مدل خود توضیح ‌برداری (VAR) سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مدل خودرگرسیونی برداری بررسی رابطه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مدل خودهمبسته برداری بِک بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 29-54]
 • مدل رشد نئوکلاسیک بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مدل فضا - حالت برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • مدل کینز جدید سیاست پولی و حباب مسکن درتهران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 255-280]
 • مدل مؤلفه های خطا عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مدل های واریانس ناهمسانی چند متغیره بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 29-54]
 • مسکن بررسی رابطه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مسکن بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • مصرف انرژی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346) [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • مصرف و پس‌انداز بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) [دوره 45، شماره 3، 1389]

ن

 • نااطمینانی آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • نابرابری درآمد و ثروت. تأثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • نرخ ارز طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 55-80]
 • نرخ ارزحقیقی آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 201-228]
 • نرخ بهره‌ی تعادلی برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی [دوره 45، شماره 1، 1389]
 • نرخ سود سپرده‌های بانکی بررسی رابطه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران [دوره 45، شماره 3، 1389]
 • نهاد علوم شناختی و عملکرد اقتصادی [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • نورث علوم شناختی و عملکرد اقتصادی [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • نوسان نرخ ارز ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه [دوره 45، شماره 4، 1389، صفحه 189-208]

و

 • ویژگی گروهی ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی) [دوره 45، شماره 1، 1389]

ه

 • هایک علوم شناختی و عملکرد اقتصادی [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • هم‌گرایی هم‌گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه‌ی لوئیس) [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • هم‎گرایی بتا بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • هم‎گرایی بهره‌وری بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • هم‎گرایی سیگما بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران [دوره 45، شماره 2، 1389]
 • هم‎گرایی شرطی رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ [دوره 45، شماره 1، 1389]