نویسنده = ���������� ������ ��������
اثر هم‎گرایی اقتصادی بر روابط تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و اتحادیه‎های منتخب

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 137-150

سید کمیل طیبی؛ احمد گوگردچیان؛ یاسر عباسلو


تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری


تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی