نویسنده = قهرمان عبدلی
تعداد مقالات: 5
3. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

10.22059/jte.2018.64841

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی


4. اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 925-958

10.22059/jte.2015.56153

عباد عبادی؛ قهرمان عبدلی