نویسنده = ���������� ������ ��������...
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 579-606

10.22059/jte.2019.72771

اسدا... فرزین وش؛ محمدسعید شادکار


2. اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعۀ موردی: اقتصاد ایران به‌عنوان‌ یک اقتصاد باز کوچک)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 415-447

10.22059/jte.2015.55088

اسد اله فرزین وش؛ محمدعلی احسانی؛ هادی کشاورز


3. اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

ندا فرح بخش؛ اسدا... فرزین وش