نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمینی و فقر روستایی در ایران

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 525-550

10.22059/jte.2019.72767

سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی


2. برآورد ارزش اقتصادی- حفاظتی ویژگی‌های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی: الگوی مدل‌سازی انتخاب و لاجیت شرطی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-127

10.22059/jte.2015.54098

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق؛ سعید صمدی؛ غلامحسین کیانی