نویسنده = ���������������������� ������
تعداد مقالات: 4
1. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 477-496

10.22059/jte.2017.61862

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی


2. تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-186

10.22059/jte.2017.59615

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی


4. قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 751-776

10.22059/jte.2015.55811

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ عیسی مردای