کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 555-587

10.22059/jte.2022.330687.1008544

علیرضا عرفانی؛ مجید اسحاقی گرجی؛ صمد آهنگر زنوزی


پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 321-345

10.22059/jte.2020.77896

محمد رسولی؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ هما اصفهانیان


انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-162

10.22059/jte.2017.59608

محمود محمودزاده؛ سمیه صادقی


بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-154

10.22059/jte.2014.50544

مهدی صارم؛ محسن مهرآرا


ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 145-166

10.22059/jte.2013.50578

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی


سیاست پولی و حباب مسکن درتهران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 255-280

محسن نظری؛ الهام فرزانگان


بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، آبان 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب


تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388

سید منصور خلیلی عراقی؛ حامد شکوری؛ محمد زنگنه


اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

رضا موسوی محسنی؛ مریم سعیدی فر


آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دوره 39، شماره 4، دی 1383

دکتر حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینى