نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدیان، مجید تعیین عرضه رقابتی کالای با دوام با نوسانات تصادفی درذخیره کالا [دوره 36، شماره 1، 1380]
 • افشاری، دکتر زهرا اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده) [دوره 36، شماره 2، 1380]

پ

 • پرمه، زورار اثرات افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت بر اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 36، شماره 2، 1380]
 • پروین، سهیلا اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد ( مطالعه موردی سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران) [دوره 36، شماره 1، 1380]

ح

 • حداد، غلامرضا کشاورز مقایسه کارکرد برآوردهای حاصل از مشخص نمایی تعادل و عدم تعادل در بازار محصولات کشارزی ایران [دوره 36، شماره 1، 1380]

خ

 • خدابخش، عباس تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام قبل یا پس از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی [دوره 36، شماره 1، 1380]

ر

ز

 • زاده، دکتر سعید عیسی تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی [دوره 36، شماره 2، 1380]
 • زیدی، راضیه اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد ( مطالعه موردی سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران) [دوره 36، شماره 1، 1380]
 • زمانیان، غلامرضا صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان [دوره 36، شماره 2، 1380]

س

 • سامتی، دکتر مرتضی بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA [دوره 36، شماره 2، 1380]
 • سبحانی، حسن بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی [دوره 36، شماره 1، 1380]
 • سلامی، حبیب اله اثرات افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت بر اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 36، شماره 2، 1380]

ش

ع

غ

 • غلامی، دکتر محمد جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه [دوره 36، شماره 2، 1380]

ق

ک

م

 • مشیری، دکتر سعید پیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل های ساختاری ، سری های زمانی و شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 1، 1380]
 • مشکی، مهدی کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام وعوامل مؤثر برآن [دوره 36، شماره 2، 1380]